Haladiche-Gaane-Marathi-Lagna-ThingsWeLearned

Marathi:

पाचा पानाचा विडा । सगळी सुपारी । मारुतीच्या पारावरी ।।१।।


मांडवाच्या दारी नुपर गेल्या डेळी । माझे मामाजी लावे केळी ।।२।।

मांडवाच्या दारी नुपर गेल्या जांबा । माझे मामाजी लावे आंबा ।।३।।

मांडव सुतावायला नागीलीचे पान । पहिला तो माम्याचा मान ।।४।।

मांडव सुतावायला नागीलीच्या देठा । कारागीर तो आला चुलता ।।५।।

मांडवाच्या दारी उंच घेता काचवा। आल्या नवरदेवाच्या आतवा।।६।।

मांडवाच्या दारी चिखल कशाचा झाला । नवरदेवाचा बाप न्हाला ।।७।।

मांडवाच्या दारी वाजा वाजते राहू राहू । अहेरी बसले दोघे भाऊ ।।८।।

मांडवाच्या दारी वाजा वाजते सनईचा । पहिला अहेर बहिणीचा ।।९।।

गावातल्या गावात ननंद्याच नातं। आला अहेर पालखीत ।।१०।।

गावातल्या गावात नंदयाच घर । अहेर आला पायघोर ।।११।।

मोठे लोकांचा नवरदेव परनोति । त्याच्या डोई बाशिंगाला मोती ।।१२।।

नवरदेवाच्या बाशिंगाला मोतियाचे सर । कोण्या नारिले जाते वर ।।१३।।

नवरदेवाच्या बाशिंगाला मोती । कोण्या नारीचा हा पती ।।१४।।

नवरदेवाची माय काहून रुसली तिला पुसा । मागे किल्ल्यावर जानवसा ।।१५।।

 

Transliteration-

Pācā pānācā viḍā Sagaḷī supārī    
Mārutīcyā pārāvarī             ||1||

Māṇḍavācyā dārī nupara gēlyā ḍēḷī   
Mājhē māmājī lāvē kēḷī         ||2||

Māṇḍavācyā dārī nupara gēlyā jāmbā
Mājhē māmājī lāvē āmbā        ||3||

Māṇḍava sutāvāyalā nāgīlīcē pāna
Pahilā tō māmyācā māna        ||4||

Māṇḍava sutāvāyalā nāgīlīcyā dēṭhā   
Kārāgīra tō ālā culatā            ||5||

Māṇḍavācyā dārī un̄ca ghētā kācavā
Ālyā navaradēvācyā ātavā        ||6||

Māṇḍavācyā dārī cikhala kaśācā jhālā
Navaradēvācā bāpa nhālā        ||7||

Māṇḍavācyā dārī vājā vājatē rāhū rāhū
Ahērī basalē dōghē bhā'ū        ||8||

Māṇḍavācyā dārī vājā vājatē sana'īcā
Pahilā ahēra bahiṇīcā        ||9||

Gāvātalyā gāvāta nanandyāca nātaṁ
Ālā ahēra pālakhīta            ||10||

Gāvātalyā gāvāta nandayāca ghara
Ahēra ālā pāyaghōra            ||11||

Mōṭhē lōkān̄cā navaradēva paranōti
Tyācyā ḍō'ī bāśiṅgālā mōtī        ||12||

Navaradēvācyā bāśiṅgālā mōtiyācē sara
Kōṇyā nārilē jātē vara        ||13||

Navaradēvācyā bāśiṅgālā mōtī
Kōṇyā nārīcā hā patī            ||14||

Navaradēvācī māya kāhūna rusalī tilā pusā
Māgē killyāvara jānavasā        ||15||